Om MegaRange

Golf mitt i Vanda

 • golfrange öppen för alla
 • ca hundra slagplatser
 • tio takläggda slagplatser
 • stor bunker
 • rangens längd t.o.m. 280 meter!
 • slagriktningen norrut – ingen sol i ögonen
 • hårda (90 comp) rangebollar
 • stora, dämpade slagmattor
 • belysning över hela rangen
 • stor green på 100 – 150 meters avstånd
 • stor parkering
 • café med hemlagade bullar och andra delikatesser